صفحه ها
دسته
توجه
دختر پرستار زیبای مسیحی(5مطلب)
{ یتیم نوازی ممنوع ؟نماز.دعا. آش رشته.غیبت آزاد}
www.qaraati.ir
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 61615
تعداد نوشته ها : 47
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

خدمت به جمهوری اسلامی باعث مصونیت نمی باشد !

هشدار به یاران انقلاب اسلامی

 حرات وشورو شوق افکار ایجاد شده توسط خمینی کبیر باعث شد تا این ایدئولوژی رشد پیدا کند که مردم سهم بزرگی در انقلاب دارند از سیاستمدار تازه کار انقلابی تا سیاست بازان کهنه کار ومحافظه کار ها ی باقی مانده از رژیم طاغوت که به نوعی در گوشه وکنار جامعه خزیده بودند   در همان سالها که شور انقلابی در سر مردم بود وهیچ نمی دیدند بجز انقلاب اسلامی هر گاه سرمایه دار یا پولداری فرصت حرف زدن می یافت بیان می کرد بچه های ما درس می خوانند واین شورو شوق وشهادت طلبی شما باعث رشد ما خواهد شد تا شما در این وادی می تازید آنها دانشگاهی خواهند شد وشما هنوز در وادی حیرت خواهید ماند ما برنده وشما بازنده هستید چون شما فرصت  ندارید پول ندارید ودرس ندارید  صحیح می گفتند سیاست انگلیس بر این بود که برای بیست سال دیگر برنامه ریزی کند انقلابی ها در جریان انقلاب وجنگ گرفتار شدند از درس باز ماندند از دانشگاه باز مانده واز مال وثروت هم چیزی اندوخته اشان نشد  بهد از جنگ هم یا مجروح جنگی بودند ودر بیمارستانها بستری شدند یا موج انفجار باعث شده بود که دیگر توان درس خواندن نداشته باشند یا اینکه دیگر برای انقلاب کار آمد نبودند وبا هزار کلک وحقه آنان را از کار ها کنار زده بودند ودیگر کاره ای نبودند یا اینکه گرفتار باند وباند بازی بنیاد جانبازان بودند وپشت درهای درصد چشم به نوشته دکتری داشتند که هیچ چیز از انقلاب نمی فهمید تازه اگر تعدادی انقلابی هم در اداره ای مانده بود از او یک آدم سرسخت وغیر معقول وغیر باند باز ونگذشت ساخته بودند  وکناره گیری از او می کردند وباند اداره مشغول کادر سازی وکنار گذاشتن آنها می شدند  اوایل انقلاب چیز های دیگری هم مطرح بود از جمله اسلام انقلابی که می خواستند بجای انقلاب اسلامی در اذهان بگنجانند  اما خمینی بزرگ این مرد انقلابی بدون لحظه ای کوتاه آمدن وبدون ترس وبدون اینکه در مقابل مردم گریه کند وعجز از خود نشان دهد یکه وتنها به اتکا خدا حرکت می کرد و وپوزه سیاستمداران ترسو ووابسته را بر خاک می مالید  .امروز سیاست انگلیس در حال اجرا ست آنهم از گلوی کسانی که سالها در کناری نشسته اند بدون دغدغه خاطر نان انقلاب را خورده اند حتی صدای کوچکترین انفجاری را هم نشنیده اند درس خوانده اند وسیاستمداری دلسوزتر از انقلابی ها برای انقلاب اسلامی گردیده اند در حالیکه خودشان می دانند که حرفهای انگلیسی هارا تکرار می کنند وهر روز فریاد می زنند خدمت به انقلاب باعث مصونیت کسی نمی باشد جبهه وجنگ باعث افتخار هست اما دلیل بر چیزی اضافه خواستن نیست وبیان می شود اینها زیاده خواه هستند بر گرده مردم سوارند وهزاران حرف مفت دیگر آیا اینها نمی فهمند که در صحنه سیاست دیگر تعداد اندکی از یاران انقلاب باقی مانده است مگر چه کسانی هستند مگر اینها از جان خود نگذشتند مگر از همه چیز خود نگذشتند اینها اگر زیاده خواه بودند که به جنگ نمی رفتند همه چیز خودرا فدا نمی کردند تا تو پهنای دوربین تلویزیون را بگیری وحرف مفت بزنی حرف انگلیس را بزنی واین سیاسیتی است که می خواهند در جامعه به اجرا در آورند که خدمت به جمهوری اسلامی باعث گارانتی افراد نیست وبه زبان دیگر از مردم بخواهند اگر امروز کسی برای انقلاب فداکاری کند مشابه طلحه وزبیر است چیزی به او نمی رسد آیا مسئولان کشور نمی فهمند که جریانهای ضد انقلاب را همین آقایانی که امروز مشابه طلحه وزبیر خوانده می شوند  سرکوب نمودند آیا نمی دانند همان بسیجی کشاورز کارگر وبقال در بحرانها به فریادشان آمده است چرا می گذارید اینگونه بی مها با به یاران انقلاب بتازند افرادی که بدون ادعا وبدون پاداش از همه چیز گذشتند اینها طلحه وزبیر هستند یا شما که همه چیز را زیر سوال می برید بخدا قسم اگر فرصت کنید بدتر از اسرائیل وانگلیس هستید بیایید خدمات ارزشمند یاران انقلاب را پاس بداریم آنها چیزی نخواسته اند این شما هستید که از ارزشها ودستاورد های آنها بهره می برید آنها آینده را نگاه می کنند که مبادا سرنوشتی همانند صدام دچار شما شود آنها می دانند که بوش واوبا ما یکی هستند این توهستی که نمی فهمی می خواهی از زاویه کتابهای سیاسی انگلیس به اوبا ما نگاه کنی به او خوش بین هستی حتی می خواستی اورا به خانه ات دعوت کنی اما دیدی که با یک حرکت کوچک وبا یک جریان سیاسی چگونه موضع گیری کردند ومی خواستند تا استخوان انقلاب را بسوزانند وباز دوباره همان یاران کوچه بازاری به کمک انقلاب بر خواستند بدون اینکه با رهبر پدر خوانده باشند یا پسر خوانده چون می فهمند که او مرجع تقلید است رهبر است وظیفه وتکلیف خودرا انجام می دهند  تکلیف را عمل می کنند ومی روند .یاران انقلاب وسوخته دلان باید این سیاست انگلیسی را  را به سختی جواب دهند که خدمت به جمهوری اسلامی وانقلاب افتخار است وباعث غرور ومصونیت است گارانتی برای افراد دارد افراد به آن مباهات دارند اگر چه دانشگاهی وتحصیل کرده نباشند  در غیر اینصورت صدمات بزرگی به یاران انقلاب می رسد باید مطرح شود حتی اگر یک روز ویک ساعت کسی برای انقلاب فعالیت کرده باشد ارزشمند است  تا دشمنان بدانند که هرگز انقلابیون دست از حمایت ارزشهای خود بر نمی دارند کسانی که می گویند خدمت به انقلاب باعث مصونیت نمی شود همان منافقینی هستند که هفتادودونفر از یاران انقلاب را در حزب جمهوری اسلامی سوزاندند وامروز به نوعی دیگر می خواهند باز مانده های آن شهیدان را بسوزانند اما بدانند آتش قهر انقلاب آنها را همانند منافقین وصدام خواهد سوزانید ویاران انقلاب در مسیر حرکت خود آرام وصبور آنان را به بایگانی انقلاب خواهند فرستاد ارتباط با ما : abotlbz@gmail.comلطفا نظر دهید
دسته ها :
دوشنبه دوازدهم 5 1388
بنی صدر. صد در.صد. رییس جمهورایران

هشدار به یاران انقلاب

 امام خمینی بعد از اینکه بر حکومت شاه پیروز شد وتوانست با یاری مردم آخرین بقایای رژیم شاه را درهم بکوبد اطرافیان امام که هر کدام از فرقه وگروهی بودند سعی در اجرای ایدئولوژی های خود داشتند در این میان منافقین یا به اصطلاح مجاهدین خلق که تعداد اندکی بودند   شروع به فعالیت کردند با وجود اینکه یارانشان وطرفدارانشان در دوران انقلاب که مردم در حال مبارزه با ساواک ورژیم شاه بودند این جماعت در حال جمع آوری اسلحه وانباشته کردن آن بودند وهیچگونه فعالیت انقلابی نداشتند ماموریت آمریکا برای آنها تعریف شده بود مردم به هر پاسگاه شهربانی یا کلانتری که هجوم می بردند تعدادی از عناصر منافقین با شعله های گاز شروع به بریدن قفل های انبار های سلاح می کردند وتمام سلاح ها را در خانه های تیمی نگهداری می نمودند حتی  عناصر ساواک هم  به آنها یاری  می کردند  آمریکایی ها می دانستند ومرتب آن روزها در رایو هایشان مطرح می کردند که انقلاب بلاخره در یک نقطه ساکن خواهد شد منافقین در کنار امام خمینی بسیار بودند تا اینکه امام خمینی جمهوری اسلامی را مطرح کرد نه یک کلمه کم ونه یک کلمه بیشتر تا اینکه شهید بهشتی قانون اساسی جمهوری اسلامی را با  یاری یاران انقلاب نوشتند ومنافقین نتوانستند در مقابل همت بزرگ یاران خمینی ایستادگی کنند منافقین همراه با حزب توده گروهای کوموله ودمکرات وخلق عرب وغیره همدست شدند تا جلوی حرکت یاران انقلاب را بگیرند  اما انقلاب با همه توان حرکت می کرد تا اینکه برای رئیس جمهوری کاندیدا هایی مطرح شد از جمله  ابوالحسن بنی صدر که پدرش هم روحانی بود دانشگاه رفته وتحصیل کرده بود او در دانشگاه کنکور داده بود مدرک خودرا از دانشگاه معتبر گرفته بود علم اقتصاد را بخوبی می دانست اقتصاد دان بود قیافه خوبی هم داشت او نه آخوند بود نه کشاورز او همانند دیگر انقلابی ها نبود انقلابیون دیگر کسانی بودند که یا روحانی بودند یا کشاورز یا معلم یا معتمدین مردمی که سالها زیر شکنجه وتهمت ساواک بودند  امام خمینی هم برای مردم آمده بود وقتی بنی صدر را می دید که  ظاهر اسلامی را هم رعایت نمی کند وریش خودرا با تیغ می زند  او نمی خواست جلویش را بگیرد او آینده را می دید می دانست اگر مخالفت کند شاید آیندگان قضاوت دیگری در باره او نمایند امام به سلایق احترام گذاشت تا به نسل آینده بفهماند که تنها ملاک خدمت کردن واسلامی بودن دانشگاه ومدرک دانشگاهی داشتن نمی باشد تعهد به اسلام مهمتر از همه است وتعهد وتخصص دوبال می باشند  آن روزها من در مدرسه راهنمایی وکلاس دوم بودم که بنی صدر جزو کاندیدا ها رییس جمهوری اعلان شد وبرای رای گیری به مسجد می رفتند من هم همراه پدرم به مسجد رفتم آقایی که رای می نوشت از اهال محل بود مرا صدا کرد ودسته رای را به من داد وگفت بشین وبنویس آن روز نمی دانم من ودیگران چقدر رای نوشتیم خدا می داند اما بعد ها متوجه شدیم که آن معتمد محل جزو منافقین بودند وافرادی از آنان هم اعدام شد  اما آقای رییس جمهور بنی صدر با رای اکثریت به ریلست جمهوری ایران اسلامی رسید  واز همان ابتدا انقلابیون را از خود راند یادم هست که از زبان او در محله مطرح می کردن که آخوند نمی توتند حکومت کند باید دانشگاه رفته باشی اینها بی سواد هستند شب ها هم که فامیل بخانه ما می آمدند ورادیوهای بیگانه از جمله بی بی سی با صدای بلند سخن می گفت غیر از تمجید بنی صدر چیزی نبود عموهایم می گفتند این چه رییس جمهوری است که بی بی سی ولندن از خوبیش می گویند مردم می فهمیدند مردم آن روزها رادیوهای بیگانه را مرتب گوش می کردند تا اینکه بنی صدر منافقین را رشد داد ودر سخنان خود ایران را تعلق به ایرانی می دانست وبا این حیله می خواست شهرها را به آشوب بکشاند خانه های تیمی فراوان شد یادم هست اول دوم دبیرستان بودم که منافقین آزادنه برای خودشان تبلیغ می کردند هوادارانشان لباس سفید با آرم مخصوص خودشان می پوشیدند  در این روزها بود که دوباره در گیری های خیابانها ودانشگاهها شروع شد وبنی صدر حمایت می کرد ترورها شد تا اینکه چهره بنی صدر خائن مشخص شد وهمه دانستند که اینگونه اهانت ها به یاران انقلاب وشهید شدن عده زیادی تنها نقشه زیر کانه استعمار بوده است انقلاب دوم شکل گرفت وبه مردم ثابت شد که بنی صدر با رای اکثریت منافق است آقای رفسنجانی در آن هنگام سختی زیادی کشید وتوانست در افشای چهره خیانت کار بنی صدر در انقلاب وجنگ کار بزرگی کند  این زمان بود که با کار قانونی مجلس شورای اسلامی ودستور امام خمینی بنی صدر  دانشگاه رفته اقتصاد دان با رای اکثریت از قدرت بر کنار شد هرچند یاران انقلاب شهدای زیادی را در این راه برای مردم واسلام فدا کردند .استعمار پیر جهان انگلیس وآمریکای جهانخوار از پا ننشسته است امروز می خواهد کینه عزل بنی صدر را از رفسنجانی بگیرد امروز همان دیدگاهها دوباره با شدت بیشتری مطرح می شود تا انتقام بگیرد می خواهند با ترور شخصیت ها ی انقلابی قداست وحرمت ها را از بین ببرند امروز بنی صدر در قالب دیگری مطرح شده است با روش ملایمتری کاری که بنی صدر نتوانست انجام دهد کار نیمه تمام اورا امروز باید مواظبت کرد تا ارزشها را کمرنگ نکنند لابد فردا خواهند گفت شهدا را خدا بیامرزد آنها به راه خدا رفتند بسیجی ها که داوطلب بودند ارتشی ها هم بایست در مرز باشند کاری نکرده اند آنهایی هم که سرباز بودند وظیفه بودند شما رزمندگان هم حق خودتان را گرفته اید  کنار امام خمینی بودید از لطفش هم بهره بردید   شما هم که هستید نه دانشگاهی هستید نه سواد دانشگاهی دارید  مردم خطر آمریکا جدی است متحد شوید وخودتان را برای انقلاب سوم آماده کنید انقلابی با اندیشه های خطرناکتر از اندیشه های بنی صدر انقلاب را شما به دست نا اهلان انداختید ووصیت امام را رعایت نکردید کادر سازی نکردید به یاران خود فرصت دانشگاه رفتن ندادید اما دیگران این کار را کردند خانواده های رزمندگان وجانبازان وانقلابیون را فراموش کردید از سخنان بنی صدر عبرت نگرفتید به یاران انقلاب سختگیری بی مورد کردید اما منافقین وضد انقلاب وسرمایه داران مرفه بجای شرکت در جنگ بجای رفتن به نما جمعه بجای رفتن به راهپیمایی به بچه هایشان آموختند که تحصیل کنند با پول وثروت تحصیل کردند وامروز هر جای اداره وحتی ارگانهای انقلابی پر از این افراد است در حالیکه انقلابیون در مشگلات غوطه ور شدند وحتی همان ادارات ارزشی با این افراد بدترین رفتار را کردند اندکی بخود بیایید تا  نگذارید تاریخ تکرار شود نگذارید افتخارات گذشته کنار زده شود نگذارید طلحه وزبیر شوید اگر بخاطر این افتخارات نبود کجا آقایون می توانستند در امنیت کامل به دانشگاه بروند وگستاخانه به تمام ارزشها بی مهابا بتازند دلم می سوزد که دانشگاه در سال شصت وپنج قبول شدم وهنوزم هم درون مدارکم کارنامه اش را دارم اما به واسطه  مقابله با همان عناصر بنی صدر دانشگاه رفته از شیرینی آن گذشتم وامروز شاهد این هستم که وقیحانه دیگران مدرک دانشگاهی را به رخ می کشند وافتخارات را کنار می زنند آیا هنوز یاران انقلاب می خواهند بهای دیگری بپردازند آیا رجایی وباهنر دیگری هست آیا بهشتی دیگر ومطهری دیگری باید فدا شوند مصلحت اندیش در چیست مگر نه این است که در برابر ستم باید برخاست خطر آمریکا جدی است مردم متحد شوید           نویسنده :شریف نظر دهید که این مطلب چگونه بود؟ ?
دسته ها :
يکشنبه بیست و چهارم 3 1388
محسن رضایی

هشدار به یاران انقلاب

روزگاری اگر شخصی در سپاه خدمت می کرد اورا امین مردم وغربال شده ترین افراد می دانستند که از لحاظ هر چیزی منحصر به فرد است وقابل مقایسه با هیچ کس نمی باشد وحتی از افراد روحانی هم قابل اعتماد تر بودند کسانیکه از همه چیز خود گذشته وهمه چیز خودرا حتی جانشان را برای اهداف انقلاب هدیه می کردند  مردم علاقه مند بودند وبه همین خاطر به این جماعت اعتماد داشتند وبه راحتی فرزندان خودرا به آنان می سپردند وبا دست خویش آنان را به مراکز آموزشی می فرستادند تا در کنار این افراد از مرزو بوم این کشور دفاع کنند وچه بسیار بودند که تلاش می کردند تا فرزندان آنها به کنار این افراد بروند نه در ارتش روزهای سختی بود حتی اگر یک سرباز در سپاه می خواست خدمت کند آنقدر برایش تحقیق وتفحص می شد تا به عنوان یک پاسدار وظیفه خدمت سربلزی خودر را انجام دهد آن دوران سپری شد آن پاسداران هم یا شهید شدند یا شمییایی بودند وبعد شهید شدند ویا اینکه تحت عناوین مختلف یا به عنوان پاسدار قراردادی بودند قرار دادشان تمام شد یا بخاطر کمی سواد تحصیلی اندک اندک با حقوق کم ومشگلات زیاد وبهانه های اداری از کار بر کنار وباز نشسته شدند درجه ومنصب هم بعد آمد عده ای راه چند ساله را یک شب پیمودند ومانند سرعت جت پیشرفت کردند وبه مدارک عالی دست یافتند وپاسدار وظیفه هم آمد اما بدون اینکه همانند آن پاسدار وظیفه های سابق ساخته شوند البته پاسداری هم دیگر تبدیل به شغل شده بود وبله چشم قربان هم به اوج خود رسید هر کس به اندازه درجه خود حق  داشت آنهم اگر به مصالحش لطمه نخورد وبا حفظ همه جوانب کار سخن حقی بگوید سرگرم شدن به زرق وبرق دنیا بزرگ شدن بچه ها وخواسته های آنان بی مسکن بودند ومدت ها بدنبال وام گردیدن دیگر مجالی برای خدمت بخود آدم هم باقی نمی گذارد چه رسد به خلق گرفتن مدرک برای ارتقای بیشتر اگر بتوانی در آموزشی شرکت کنی یا توفیقی نصیبت شود یا اینکه کسی دلش بسوزد وترا به آموزشی بفرستد  تازه اگر آنجایی که هستی وکار می کنی جزو نور چشمی ها باشی وترا بفرستند در غیر اینصورت باید محروم شوی واز جایگاه وبقیه امتیازات محروم شوی اگر زیاد هم پر روی کنی بطور حتم عامل غیر محسوب می شوی ومورد خشم گروه حاکم قرار می گیری آنموقع استکه نه اضافه کار بتو تعلق می گیرد ونه هیچ امتیازی دیگر اگر جرات شکایت  داشته باشی که کار طوری دیگر می شود آنموقع استکه پای بازرسی ونظارت به میان می آید خدا نکند که یکی از اینها از قیافه تو بدشان بیاید آنموقع استکه گزارش ترا لو می دهند آنموقع استکه از رییس وزمین وزمان ضربه می خوری اگر هم خوششان بیاید آنقدر ترا اسیر می کنند تا اینکه یا از قید شکایت بگذری یا اینکه آنرا پس بگیری یا راه دیگر اینکه اصل شکایت ترا به رییس می دهند او هم با کمال احترام شدید ترین برخورد وجنگ روانی را برایت می سازد حالا هی بگو آقا من فقط گفته ام چرا چندین سال است رییس امور مالی اضافه کاری می گیرد آن آقای فلان هم می گیرد آنوقت این اضافه کاری که حق من است ومشگلات دارم وبا کار من مطابقت دارد نه آن آقایی که مدرک وتخصصش چیز دیگری است خدا بدادت برسد که دیگر تجمع می کنند طومار می سازند واگر خودت را باز نشست نکنی روزگارت روزگار دیگری است با حقوق کم  مشگلات زیاد بیماری  مشگلات دیگر باید صحنه را رها کنی وبه جامعه بر گردی حالا تازه اول مشگلات تو می باشد هر جا که بروی کاری بتو نمی دهند نگاهشان بگونه ای دیگر است باور نمی کنند که مشگل داری دلشان می سوزد اما دستشان می لرزد نکند می خواهد خلافی از مارا گزارش دهد نکند نفوذی هست آقا ببخشید ما نیاز به کارگر نداریم با دلی سوخته هم از آنجا هم از اینجا از آنجا رانده واز اینجا مانده   ریا کاری وسیاهکاری نرم وآهسته درون رگها جاری است بقیه موارد هم بگذریم  سالها آقای محسن رضایی خدمت کرد وجزو بنیانگذاران این جماعت بودید  یاران خودرا در مشگلات وسختی ها رها کردید راحت دنبال درس خواندن رفتید وبه مدرک دکترا رسیدید در حالیکه ما به یک آموزش هم نمی توانستیم برویم با مشگلات گریبانگیر بودیم وکسی نبود دستمان را بگیرد تا اینکه مدت مدیدی هم با حقوق کم بازنشستگی سرکردیم وروزگار گذراندیم حدود دویست وپنجاه هزار تومان نه کاری در جامعه بما می دادند ونه حتی همان تشکیلات کاری برایمان دست وپا می کرد راهی جز سکته کردن نبود آن همه ریش وتسبیح گرفتن وآخرش هم خواری می بایست یا اینکه ریش خودرا با تیغ زد ومسافر کشی کرد یا در خانه گرسنه بود در خانه بودن ادامه هما ن کار سابق بود یعنی جنگ بازن وبچه واگر ریش را هم می زدی همسایه که ترا می دیدند نگاه دیگری داشتند فلانی  بطور حتم نقشه دیگری دارد کدام بیچاره را می خواهد بیچاره کند این کارش جای تردید است او تا حالا ریش داشته از این به بعد خودش وخانواده اش نگاه دیگری می کند تازه این کارها را انجام دهی حالا اعصاب سرو کار داشتن با مسافر را نداری هر کس کار ندارد فحش به نظام می دهد به فلان مسئول ودیگر مقامات می خواهی جوابش دهی باید یک گرز در ماشین بگذاری جوابش را ندهی باید غصه بخوری وبا اعصاب خرد به خانه بر گردی  آقای محسن رضایی سالها ست ترا می بینم که هنوز با سالهای قبل تفاوتی نکرده ای من نصف سال تو هستم تمام موهای بدنم از غصه واندوه از عمر گذشته ومسائل دیده شده سفید شده است وتعجب دارم که تو با آن همه مسئولیت که داشته ای وشاهد پاره پاره شدن تعداد زیادی رزمنده بوده ای اما یک تار موهایت سفید نشده است  یکی از خمپاره ها وتوپ ها بر اعصابت اثر نگذاشته است خوش بحالت  امروز اگر من وخانواده ام واقوامم بتو رای نمی دهیم به اینخاطراست می خواهیم آن عقده دلمان را خالی کنیم زیرا شما حرفهای احمدی نژاد را سالها می گفتید اما عمل نمی کردید وشاهد این حرف همین حضور شما در انتخابات بود  شما می بایست با یک حضور خودتان میلیونها رای را به حرمت رزمنده بودنت بخود ت اختصاص بدهی چه شده است اندکی تفکر کن ودر کارهایتان بازنگری کن آقا محسن تو کسی بودی که وقتی نیاز جبهه به نیرو بود با یک پیام وبا یک حضور تلویزیونی انبوه افراد عازم منطقه می شدند امروز همانها هم بتو رای ندادند چرا چی شده شما مگر اصحاب دفاع مقدس نبودید مگر یادگاران شهدا نبودید مردم چه نگاهی دارند  امروز من افتخار دارم وبه تمام درب خانه وماشین خودم تصویر احمدی نژاد را می چسبانم چون حقی که تو دم از آن می زدی وقرار بود تو به من وخانواده ام بدهی او آمد وداد ومرا از مشگلات زندگی نجات داد و حقوق بازنشستگان را اضافه کرد  تو کنار امام خمینی بودی وشنیدی که گفت نگذارید این افراد در مشگلات زندگی غرق شوند اما گذاشتید ولی احمدی نژاد آحمد وسالها بعد این وصیت امام را انجام داد وهزاران نفر باز نشسته را از فلاکت نجات داد آقا محسن اگر از دنیا ومادیت وتهران نشینی بگذرید می توانید همان آقا محسن سابق شوی وبر هزاران احمدی نژاد فائق آیید  تقدیم به محسن رضایی (آقا محسن سابق )******** * * * * نویسنده :شریف* * * * * * * * * * نظر خود را درباره این مطلب بگویید و ما را خوشحال کنند مخصوصا دوستان خواننده همیشگی مطالب ما* * * * * * * * * ************
دسته ها :
شنبه بیست و سوم 3 1388
تهاجم به آیت الله رفسنجانی

هشدار به یاران انقلاب

انقلاب اسلامی با برنامه ریزی علمای بزرگ وپرورش مجتهدی اعلم که ساخته شده به دست بزرگانی چون آیت الله بروجردی بود  شکل گرفت وستون های آن بر زمینه ای محکم بنا شد ماموریت آیت الله بروجردی در شکل دادن حوزه علمیه پایان یافت ودر این هنگام  امام خمینی ادامه این برنامه را دنبال کرد با نوشتن کتابهای مختلف روش حکومت را با تبیین ولایت فقیه در جامعه طنین افکن نمود روحانیت با برنامه منسجم در ماههای محرم ورمضان وصفر ماموریت یافتند برنامه های اجرایی حکومت اسلامی را به گوش مردم برسانند مردم تشنه احکام اسلام وعدالت بودند با این سیستم هدایت حوزه کار های خودرا به گوش مردم رساند وآنها را در مقابل حکومت طاغوت قرار داد هیئت های مذهبی با تعصب های قومی وشهری شکل گرفت بطوریکه در ماههای عزاداری شهرها از سیطره حکومت شاه خارج می شد . سرانجام انقلاب یاران خودرا پیدا کرد شهدای محراب که هر کدام در انقلاب رکن بزرگی بودند وهدایت گری نقش آفرین که سرانجام بدست منافقین در محراب مساجد شهید شدند نماز جمعه های تهران با سخنان کوبنده طالقانی شورو نشاط به برنامه رادیو می داد که از بلند گوی مساجد روستا پخش می شد  آیت الله منتظری  قائم مقام رهبری بود وحشت قاچاقچیان از خلخالی زبانزد هرکسی بود کمیته های انقلاب اسلامی چنان بر منافق وضد انقلاب می تاخت که نفس از آنها بریده شده بود جهاد سازندگی در شهر ها سازندگی وآبادانی به ارمغان می آورد عضویت درسپاه افتخار بود  جوانانی انقلابی بدون ادعا وشهادت طلب وفقط به هدف انقلاب می اندیشیدند من فکر می کردم آنها پسران نوح پیامبر هستند .آقای رفسنجانی اولین کسی بود که برای من از همه چهره ها بیشتر مجسم بود رادیو لندن رادیو بی بی سی  رادیو دوچه بلی آلمان موج ها یی بودند که  سال انقلاب وچند سال بعد آن در بیشتر خانواده ها شنیده می شد بیاد دارم که تمام ضدیت آنها با آقای رفسنجانی بود تمام دشمنی هاشان حتی بیشتر از دشمنی با امام خمینی زیرا اورا در رادیوهای خود به مسخره می گرفتند وبرایش شعر می ساختند  سالها از این حوادث گذشت دوران تحصیلات من تمام شد در اداره ای شروع به کار کردم اما همچنان که یک سرس افراد دچار لغزش وریزش می شدند واز صحنه انقلاب کنار می رفتند اما رفسنجانی همچنان با نفس گرم خود در شدید ترین تنش های کشوری سکاندار کشتی انقلاب بود رادیو هی بیگانه همچنان اورا زیر فشار برنامه های خود وتهمت های نا روا قرار می دادند ترور شخصیتی وحتی یکبار هم در خانه اش مورد ترور  واقعی قرار گرفت تعداد زیادی از سیاستمداران از جمله شهید بهشتی مطهری وهمه را مورد تهمت قرار می دادند  اما سر انجام همین رادیو های بیگانه اذعان کردند که سیاستمدار ایران وجهان رفسنجانی است .چه شده است که با گذشت اندک زمانی همه چیز تغییر کرد  چنان وسیع تبلیغ شد که رفسنجانی میلیاردر شده هر چند من هم یکبار بخاطر گفتن این مطلب مورد مواخذه قرار گرفتم اما نکته مهم این است که چرا وچه شده است که امروز هرکسی می خواهد رای بیاورد یا اینکه می خواهد در سطح کشور مطرح شود پرچم مناظره با رفسنجانی را بدست می گیرد آیا وقت آن نشده است که یاران انقلاب خانه تکانی کنند  چرا از حریم یاران دفاع نمی شود بار ها شنیده ام که رفسنجانی گفته است بیایید بررسی کنید اما هیچکس جهت بررسی زندگی او اقدام نکرده است آیا عملکرد بد یاران انقلاب وسختگیری آنها باعث این مسائل شده است یا بی مدیریتی آنها اگر اینطور است پس آن همه بحرانهای شدید را چه کسانی کنترل وهدایت کردند بیایید دوباره ارزش ها را احیا نمایید فرهنگ خمینی را زنده کنید فرهنگی که مدرک تحصیلی نمی شناخت درجه نداشت از هر قشر ی در آن وجود داشت زن مرد با سواد بی سواد کشاورز . شاید یکی از عواملی که باعث شد کم کم یاران انقلاب مورد تعرض قرار گیرند  این بود که کسانی آمدند وبا مقداری افزایش حقوق ودستمزد خودشان  را دلسوز مردم قرار دادند آیا یاران انقلاب نتوانستند یار گیری کنند چرا موقعی که در  مسئولیت هستید برای یارن خود کاری نمی کنید فقط در مشگلات کمک می خواهید آقای میر حسین موسوی در یک مقطع وزیر می شود بعد هم خدا می داند کجا می رود امروز هم که می آید می خواهد یک شب راه سی ساله برود محسن رضایی سالها نان سپاه می خورد وبا تمام شدن ماموریت در تهران درس می خواند اما یاران خودرا فراموش می کند که بر سر آنها چه آمد شاید وصیت امام را نخوانده بوده که نگذارید پیش کسوتان جهاد وشهادت در مشگلات غرق شود  امروز هم انتظار دارد  با بیان فدرالی کردن اقتصاد رییس جمهور شود  یاران انقلاب شما هنوز نتوانسته اید اخلاق ورفتار شهیدان وفرهنگ خمینی را به نسل بعد منتقل کنید چون آنقدر سرگرم شدید که غافل گشته اید  سالها با شهیدان وامام شهیدان بودید اما چیزی درک نکرده اید کنار شهید رجایی بودید واورا نشناخته اید امروز احمدی نژاد کاری می کند که شما می بایست می کردید او جا پای شهید رجایی می گذارد بدون مزد بدون ادعا مبارزه طلبی می کند چون با صداقت خود می خواهد صداقت شهید رجایی را بیان کند  چرا نمی خواهید باور کنید که خطا کرده اید من چگونه پارتی بازی همکارم را باور نکنم که چگونه مدرک گرفت چگونه رییس شد وچگونه سالهاست که خودش ودارودسته اش اضافه کار اداره را می خورد نان دیگران می برد صف اول نماز جماعت وجمعه می رود فرزندش را هم در اداره مشغول می کند آن وقت من با همه حفظ بیت المال وقانونمندی با مشگلات اقتصادی با بیماری فرزندانم یک ریال اضافه کاری ودیگر امتیازها را نتوانم بگیرم ومعلوم نیست چه کسی بود برای رضای خدا بیاید وشیشه های خانه مرا بگذارد تا سرما نخوریم دیگر از حق وحقوق بماند که اگر مانده بودیم وباز نشست زودتر از موعد نمی شدیم نانمان آجر می شد  چگونه شما انتظار دارید که باور کنیم می خواهید برایمان کار کنید  در وجود شما چه شکل گرفته است  چرا نمی خواهید باور کنید

با کمترین بهانه ای ارزش ها زیر سوال می رود آقای محسن رضایی اگر در فلان اداره بخواهی درست رفتار کنی هیچگونه جایگاهی نداری چنان باندی حرکت می کنند تا ترا به زمین بزنند با نام بیت المال بازی می کنند به هرکس که باند باشد کمک می کنند اگر گزارش خلافی را بدهی بجای بر خورد با خلاف کار با تو بر خورد می شود اگر کنترل کنی خرابت می کنند چگونه من از این جماعت ارزش ها را بیاموزم وبه فرزندم منتقل کنم اگر بخواهم حقیقت را بگویم چیزی برای گفتن باقی نمی ماند اینگونه است که با نسیمی اندک در جامعه شخصیت بزرگی چون رفسنجانی را به چالش می کشند من از او دفاع نمی کنم اما چرا باید قهرمان بزرگ مبارزه با انگلیس وآمریکا امروز در هر جایی مورد تهاجم قرار گیرد وسالها بعد دشمنان نتیجه گیری از تبلیغات خود کنند وشما نتوانید کاری کنید آیا همالن سیاست برکناری یکی یکی یاران انقلاب نمی باشد  طرح های احمدی نژاد همان چیز هایی است که شما مطرح می کردید چیز تازه ای نیست اما چرا شما اینها را اجرا نکردید تا اینکه مورد تشویق ملت قرار بگیرید نه اینکه هر کجا اسم شما می آید حتی یاران شما به شما رای ندهند بادانید اگر بخود نیایید ودر نظرات خود به اندیشه های امام چنگ نزنید اگر راه وروش شهیدان را اجرا نکنید دیگران خواهند آمد واجراگر می شوند وشما در انزوا قرار می گیرید وروزی به سراغ شما خواهند آمد که حتی برای انقلابی بودن با شما برخورد شود وآنگاه است که خود ورهروان خودرا برای همیشه در کتاب تاریخ زندانی خواهید کرد وپیر استعمار گر جهان به خواسته خود یعنی فروکش شدن شعله فرهنگ خمینی خواهد رسید آقای میر حسین موسوی وصیت امام است انقلاب باید صادر شود ما نیاید مطرح کنیم ابتدا وضع کشور بعد به  سیاست جهان بپردازیم هردو باهم سیاست امام است کوتاهی در هرکدام مخالفت با فرمان امام است  کجا می روید پزشکی که با بورسیه رزمندگی قبول شده است وفلان بورسیه امروز با بی توجهی به جانبازی هم رزمنده خود نگاه می کند وآنرا قبول نمی کند آنوقت فلان پزشک برای برادرش جانبازی می سازد  فلان آقا تا وقتی در اداره است ریش می گذارد وصدای نوار زیارت عاشورا از درون اتومبیلش می آید اما وقتی بازنشست می شود ریشش را با تیغ می زند ونوار هایده ومهستی می گذارد  چی شده چه فرهنگی جایگزین شده آیا شما مسئول نیستید آیا شما کم کاری نکرده اید  حالا آمده اید با طرح های اقتصادی می خواهید جبران کنید چرا آنموقع نکردید چه شده حالا آمده اید  خودتان برای خودتان ارزش قائل نشدید چگونه انتظار دارید در برابر شایعات از شما حمایت شود حتی جواب شکایات نامه ها را نمی دهید  خوب معلوم است فردی مثل احمدی نژاد می آید وحتی اگر به شکایت هم رسیدگی نکند انسان اعتماد دارد که اوراست می گوید کمی بخود بیایید وآقازاده پرورش ندهید                  نویسنده :شریف ******************نظر خود را در مورد مطالب ما بگویید و اگر پیشنهادی برای بهبود دارید منتظر نظر شما هستیم*******************ارتباط با ایمیل : abotlbz@gmail.com & abotlbz@yahoo.com

دسته ها :
جمعه بیست و دوم 3 1388

 روح خدا در کالبد روح الله  

چهاردهم خرداد روز جاودانگی روح الله

  روح الله واژه ای روحانی است که ریشه در اعتقادات دینی دارد شما در دین اسلام در بسیاری از موارد به این واژه بر خورد می کنید که ترکیب شده از روخ والله است هرکدام جداگانه معنی خاص خودرا دارد ودر مجموع هم معنی خاص خودرا دارد در عرف محلی هم بدون توجه به فرهنگ لغت در بسیاری از محاوره های روزانه بااین کلمه مقدس برخورد می کنید به روح خدا قسم  من این کار را نکرده ام یعنی برای ÷اکی وصداقت خود بسیاری از ادیان هم با این کلمات مقدس مانوس هستند از جمله مسیحیان روح الله کلمه مقدس واسم مبارکی است که زیبنده حضرت عیسی علیه السلام است عیسی  روح الله روحی که به آسمان رفت روح خدا . اما درایران روح الله نام مبارکی است که از آسمان فرود آمد روح خدا در کالبد روح الله دمید کودکی بدنیا آمد که نامش از ابتدا روح الله بود با صداقت وبا وقار او آمد تا روحی به بزرگی خودش به تن ایران بدمد وایرانی را روح اللهی کند او جان تازه ای به جان مردم دمید زندگی دوباره وغیرتمندی که در وجود مردم بود جان تازه گرفت او مثل باران بود بر همه دمید بر هر گروه وفرقه ای بر هر دین ومذهبی  هیچ برایش تفاوتی وجود نداشت شیعه سنی کافر یا  هر مرام ومذهبی او روح خدا بود برای آرامش تمام بشریت او پیام آوری بود از طرف خدا تا  آرزوهای دیرینه انسانها را بر آورده سازد حکومت دلخواه وخدا پسند او آمد تا وجدانهای خفته بشریت را بیدار سازد تا بگوید انسان تو جانشین خدا در زمین هستی او متعلق به روحانیت نبود او متعلق به تمام انسانهای آزاد اندیش بود اوزندگی را شاداب کرد عقاید را زنده کرد وروح تازه ای به تمام اندیشه ها داد بطوریکه حتی دشمنانش هم به دیده تکریم به او نگاه می کردند او با سادگی خود آمد چیزی جز یک عبا وعمامه  نداشت  هواپیما وبمب اتم نداشت با ناوجنگی هم نیامد اما با باوری به وسعت جهان آمد  وبر جهان تادندان مسلح تاخت ابر قدرتها را بخاک مزلت نشاند صلابت وقدرت را از آنان گرفت ونشان داد که در مقابل اراده مردم هیچ قدرت اتمی تاب مقاومت نخواهد داشت هیچگاه بر توان خود نمی بالید افتخارش خدمتگزاریش بود ترسی نداشت مگر از خدا اوتحت تاثیر درود ها قرار نمیگرفت چنانکه مرگ ها  هم بر او بی اثر بود به رهروانش می بالید وبر حال آنان غبطه می خورد در فرازونشیب ها با متانت وآرامش حرکت می کرد با نگاهش به مریدان روحیه می داد با دستانش نوازش می کرد وبا قلبش عشق می ورزید با ابروانش فرمان می داد وبا گامهایش استواری را هدیه می کرد با گوشهایش ناشنیدنی ها را می شنید وبا زبانش سخن از  دل مردم می گفت در دل شب بیدار بود وبا تمام وجود برای انسانیت انسان آرزوی سربلندی داشت او روح خدا بود در کالبد همه انسانیت انسانهای روی زمین  کسانی مشتاقش بودند که حتی فقط از تلویزیون اورا می دیدند وکسانی سر براهش نهادند که یکبار موفق به دیدنش نشده بودند اما به او عشق می ورزیدن با او زندگی می کردند وبه او می پیوستند انسانهایی که با یک فرمانش سر از پا نمی شناختند وتمام حصارهای ایجاد شده به دست شیاطین را چنان بهم می ریختند که دنیا حیرت می کرد او فرمان می داد وعاشقان فرمان می بردند با پای جان به حریم دوست می پیوستند حتی پیروانش نیز ملکوتی بودند وهیگونه تعلقی به دنیای دون نداشتند وارسته از زنجیر اسارت دنیا بودند ودنیا را به اسارت کشیده بودند هر چند خفاش صفات دنیا طلب طاقت دیدنش را نداشتند هر چند منافقین بی صفت گاهگاهی تنی چند از یارانش را به خاک وخون می کشیدند واستکبار هم عرصه را بر یارانش تنگ می کرد اما بردبار وصبور چرخ حکومت را بحرکت در می آورد تا ارکان آنرا در ضمیر وجودی جهانیان محکم کند از افریقا تا اروپا وتا سیاهان امریکا ومظلومان فلسطین وافغانستان همه وهمه را روحی تازه داد او به وجدانها روح داد تا بحرکت در آیند روح الله عشق بود وجهانی عاشق مرام او امروزه تمام جهان اقتدار ایران را با نام روح الله می شناسند او خواست درونی همه بود هرکس با هر رنگ ونژادی به او علاقه داشت چیزی از مردم نمی خواست اما همه چیز داشت او زنده است وجاوید در دل تمام انسانها روح الله نامی خدایی بود که خدا بر پیکره خمینی گذاشت تا به جهان بفهماند که خدا در هیچ زمانی بندگانش را رها نمی کند فریاد مظلومیت آنها را می شنود وبه آن پاسخ می دهد خداوند روح خودش را از آسمان به زمین آورد تا بگوید انسانها اگر شما عیسی روح الله را می خواستید به صلیب آویزان کنید اما من اورا به آسمان کشانیدم تا از چنگال شما ستمگران نجات یابد اما امروز روح خدایی خودم را به زمین فرستاده ام تا آنچه را عیسی روح الله نتوانست در زمین اجرا کند روح الله وحواریونش در سرزمین ایران به انجام برساند این خواست من است تا مظلومین وارثان زمین شوند وپوزه ستمگران بخاک مالیده شود به همت عقاید روح الله بود که امروز جهان در حال نگرش تازه ای به ایران زمین است وتمام ملل مستضعف در گوشه وکنار جهان بر پا خواسته اند واز حقوق خود دفاع می کنند امروز نه ودیروزهم نه بلکه آنروز که خمینی بدنیا آمد انقلابش صادر شد و بگوش همه عالم رسید طاغوتها سرنگون شدند وحریم آزادی جان گرفت اقیانوس مواج بحرکت در آمد وستمگران را در کام هلاکت انداخت خمینی امروز یک فرد نیست یک اندیشه نیست یک مقبره وآرامگاه نیست بلکه یک عالم است یک جهانی تازه است که تازه جان گرفته است تازه در حال بارور شدن است روح الله هرگز نمرده است ونخواهد مرد او در هر سال در چهاردهم خرداد ماه زنده می شود شکوفه می دهد ومیوه هایش ودانه هایش در جهان پراکنده می شود امروز همه جهان حزب او می شوند در چهاردهم خرداد حزب الله جان می گیرد تازه می شود  امروز روح الله افتخاریست بر تارک جهان بر هر اندیشه تازه ای افتخار تمام اندیشه هاست  وام امروز متعلق به جهان است وزیر بنای حکومت جهانی امام مهدی (ع)  است ومریدانش در حال ساختن جهانی به وسعت نظر روح الله هستند خمینی زنده است تا جهان زنده است تا ایران وایرانی زنده است وتا غیرت وتعصب زنده است روح الله نمرده است ونخواهد مرد اوروح خداست در کالبد زمان وتا زمان زنده است وحرکت می کند اندیشه های او هم زنده وشاداب است او متعلق به زمان ومکان نیست بلکه زمان ومکان به او تعلق دارد او جاویدان است تا انسانیت انسانها با او زنده باشد وروشنگر هدایت انسانها شود .پانزده خرداد رحلت نیست زنده شدن ورجعت است بطریق اولاتر     .       نویسنده :شریف*************لطفا نظر خود را درباره این مطلب بگویید و ما را خوشحال کنید باتشکر شریف
دسته ها :
سه شنبه دوازدهم 3 1388
 

پانزدهم خرداد هشدار به مسئولین بی کفایت  

حماسه ای بر تاریخ زرین ایران

 

سالها می گذرد حادثه ها می آید                                                            انتظار فرج از نیمه خرداد کشم          

تاریخ ایران از ابتدا تا کنون با فراز ونشیب زیادی همراه بوده است وهمواره این ملت آزاده آزاد اندیش وروشن ضمیر بوده اند ودر طول تاریخ با همت وقهرمانی های خود توانسته اند بر صفحه جغرافیا جاویدان بمانند واین همت وتلاش آنگاه نتیجه داده است  که با اقتدار حکومت همراه شده باشد ایرانی در طول تاریخ به روایت های مختلف خدا را می شناخته است ودر دل به آن ایمان داشته است شما هرگاه تاریخ مطالعه کنید در هیچ مقطعی از آن روبرو با بی دینی وبت پرستی نشده ای  همچنانکه در کنار ایران قدیم عرب موشخوار بیابانگرد بت پرست و قبیله ای بود هیچگاه وحشی گری وزنده به گور کردن یا قرار  دادن انسان در مقابل حیوانات وحشی برای تفریح در تاریخ وجود ندارد در حالیکه در روم ویونان قدیم اینگونه کارها وجود داشت حتی بردگان واسیران جنگی به اسیر شدن در ایران افتخار کرده اند واز هنر هر اسیر هنرمند استفاده نموده اند خون ایرانی خون نجابت است ودر رگ هر کس جریان داشته باشد نجیب وپاک می شود تاریخ نشانداده است از هجوم عرب بی تمدن به ایران تا مغول وحشی وتاتار خونخوار ودیگر اقوام هر کدام که به این کشور آمده اند در تاریخ وفرهنگ آن غرق شده اند ودر نهایت از صفحه تاریخ ایران رخت بربسته اند از افتخارات ایران زمین استکه هیچ فرهنگ بیگانه ای نتوانسته است فرهنگ ایرانی را در خود محو کند حتی اسلام با تمام خوبی هایش نتوانست زبان فرهنگ وآداب ایران را تغییر دهد یا یکی از سنن وآداب عربی را بر ایران بگستراند بر عکس ایران وفرهنگ ایرانی توانست آنچه خوب واصیل است از اسلام بگیرد وآنچه منافات دارد کنار بگذارد چنانکه در ایران اسلام ناب محمدی همیشه موفق بوده است دانشمندان وفرهیختگان ایرانی خدمات متقابل فراوانی به اسلام کردند وامروزه هم در سطح جهان ایران وایرانی افتخار این پرچم را دارد وبر دوش می کشد ایرانی همواره به روحانیت احترام گذاشته است وهمیشه روحانی درباری را از روحانی خدمت گذار تشخیص داده است از مدرس تا فضل الله نوری تا هر کدام در طول تاریخ تا ایت الله بروجردی ودیگران ایرانی قبل از اسلام هم به روحانی های دینی خود اعتقاد داشته است روحانیان دین زرتشتی ووروحانیانی که دلسوز بوده اند می گویند در یک مقطع تاریخی دینی بنام مانوی آمد که می خواست عقاید مردم را تحت تاثیر قرار دهد وبه مذاق مردم آداب وآیینش ناخوشایند بود اما مردم همراه با روحانیان دین زرتشت آنها را نابود کردند هر گاه روحانیت دلسوزی کرده وبا آیین وآداب خوب حاکمی را هدایت کرده است ایران وآن حاکم در اوج قدرت بوده اند وهر گاه روحانیان به زر اندوزی ومال پرستی وگرفتن املاک روی آورده اند حاکمان به فساد رفته اند ومردم هم سرانجام از حمایت آن حاکم طفره رفته اند وباعث ایجاد مشگلات بزرگی در کشور شده است می گویند عقیده ای در ایران باستان بوده است که هر چند ین سالی یک سوشیانست می آید یعنی یک نجات دهنده ومردم وایران را نجات می دهد  افکار بلند ایرانی همواره دست طمع هر بیگانه ای را از کشور قطع کرده است تلاش بسیار زیاد انگلیس وروی کار آمدن حکومت پهلوی  نمونه دیگری است ابتدا رضاخان کارهای خوبی کرد بسیاری از سالخوردگانی که دیده ام به او اعتقاد داشتند واورا منجی می دانستند رضا خان را اینگونه معرفی می کردند او مرد مسلمانی استکه تعزیه بپا می کند تربت امام حسین را به سر می مالد ودر تعزیه خودش شیر می شود وغرش می کند رضا خان هر کجا دزدی می گرفت اورا به چوب می بست وبا گچ بدن اورا به چوب می بست وچوب را در انظار عموم در زمین می کردند تا آن دزد از گرسنگی وتشنگی بمیرد از این گذشته خودش در شهر می گشت اگر نانوایی نان خراب یاکم بمردم میداد اورا زنده زنده داخل آتش می کرد تا عبرت شود تازه این نبود رضا خان غارتگران روستا هارا که گله ها را می دزدیدند قتل عام کرد لر های یاغی وکردها راوعشایر سرکش را آرام وارباب هارا تابع خود کرد وما کشاورزان راحت شدیم .اما بعد ازمدتی همین آقا کشف حجاب کرد مردم رادر مسجد گوهر شاد قتل عام کرد روحانیت راکشت وتعزیه را ممنوع کرد پیر مرد همه اینهارا بخوبی بیاد داشت بدون اینکه سواد داشته باشد یا تاریخ خوانده باشد کاری نداریم پسرش با تعصبات مردم بازی کرد به اسلام هم کاری نداریم این مردم تعصب وغیرت خاصی دارند به هر چیزی به هر آدابی پس باید مواظبت کرد اینها ایرانی هستند در دوره محمدرضا بود که مردم دوباره جذب روحانیت شدند به هشدار ها توجه کردند روحانیت آن زمان آیت اله بروجردی وآیت الله گلپایگانی ومراجع قدرتمند دیگر وهمراه آنان با گسترش شبکه روحانیت در کشور وارائه خط ومش سیاسی خاص بخصوص در محرم وصفر ورمضان توانستند زمینه ساز کار بزرگ فکری در توده مردم شوند این زمان بود که لازم بود این زمینه فکری توسط فردی بزرگ رهبری شود فردی باقدرت وتوان واو کسی نبود جز روح الله موسوی الخمینی این زمان حکومت متوجه شد می خواست اورا با زندان کردن نابود کند اورا در خفا بکشند اما مراجع تقلید کار بزرگ تاریخی انجام دادند وبلافاصله فتوی دادند روح الله خمینی مرجع تقلید ومجتهد است با این فتوی دست حاکمان تا دندان مسلح نوکر اجنبی بسته شد واورا آزاد وتبعید کردند او در تبعید کتاب ولایت فقیه خودرا نوشت ورا ه ساختن حکومت جدید را در آن بیان کرد اقتدار ایران وایرانی را یاد آور کرد کشاورزو معلم وارتشی واداری را همراه ساخت بیسواد وبا سواد مفهوم سخنش را شنیدند سرانجام قیام پانزده خرداد سال هزاروسیصدوچهل ودورا شروع کردند اولین رویارویی مردم با حکومت ظلم وسرانجام پانزده سال بعد در سال هزاروسیصدوپنجاه وهفت باتمام قدرت مردم در کنار روحانی خود قرار گرفتند وشاه را با تمام ارتش شاهنشاهیش درهم کوبیدند پانزده خرداد معجزه قرن بیستم بود وافتخاری بر تاریخ ایران زمین انتخابی شایسته انتخابی ایرانی وانتخاب به وسعت تاریخ تمدن ایران .       نویسنده :شریف  **نظر دهیدادامه دهم یا نه ؟
دسته ها :
دوشنبه یازدهم 3 1388

پارک امامزاده آستانه اراک( قسمت دوم )

راستی ما برای شهیدان چکارکرده ایم !!! بی حجابی

 پارک سرسبز وبا طراوات کنار امامزاده آستانه با در ختان کهنسال وشادابی خود حال وهوای دیگری دارد اما نوشته  کپی شده چسبانده شده به تیر برق مرا از سرسبزی خود خارج کرد راستی برای شهیدان یا بعد شهیدان ما چکار کرده ایم بی حجابی زن بی غیرتی مرد است آنهم  توسط یک جایی که خود سفیر هدایت می باشد آنهم بر روی رنگ زیبای تیر چراغ برق نه بر جای مخصوص اعلانات برآن شدم تا بگویم خودم بعد شهیدان چکار کرده ام .بعد از آنکه متوجه شدم دیگر شهید نخواهم شد ودیگر صدامی در کار نخواهد بود وگذرم به شهیدان نمی افتد غیر از اینکه برایشان فاتحه بفرستم آنهم اگر وقت داشته باشم یا ترافیک اجازه دهد یا اینکه نخواهم کار دیگری انجام دهم لذا خیالم راحت شد کمی فکر کردم که از کجا شروع کنم از خانه یا ماشین یا مدرک تحصیلی یا گرفتن وام یا گرفتن پست ومقام یا تعویض قیافه خودم ریش وآداب را کنار گذاشتن در همین فکر ها بودم که دانستم اگر نجنبم دیر خواهد شد واز قافله باز خواهم ماند . چون سالها بود که با عطر وبوی شهید وشهادت نمی شد که به اوضاع خودمان سروسامانی بدهیم اگر می خواستم کاری کنم می گفتند که از معنویت خارج شده دنبال مادیت می رود دیگر نمی توانستم انگشتری وتسبح بدست گیرم وریش را شانه کنم وعطر بزنم ودر صف اول جماعت بروم لذا مجبور بودم رعایت شئونان اسلامی کنم اما اکنون دیگر زمینه آماده بود من هم سالها بود که از نظر مالی عقب افتاده بود وشرایط مهیا نبود من می خواستم تمام این عقب ماندگی را جبران کنم وباید در این راه چهار اسبی می تاختم تا جبران شود وبه هر کاری هم که شده دست بزنم . ابتدا شروع به گرفتن مدرک تحصیلی دهان پر کن کردم تا بوسیله آن جزو افراد تحصیل کرده باشم وتخصص داشته باشم سپس طوری عمل کنم که بگویند او با زمان حرکت می کند ود زمان سابق غرق نشده است واپس گرا نیست در این گیرودار بودم که افرادی مثل خودم را شناختم ومتوجه شدم از من زرنگتر هم هست با آنها همکار شدم بودند افرادی که هنوز در سیر وسلوک سالهای گذشته بودند با هر طرفندی که می شد عقب مانده واپس گرا متحجر آنها را کنار می زدیم حتی داخل جلسات هم  از آنان استفاده نمی کردیم به عوامل خودمان هشدار می دادیم که بااین جماعت رفتار نکنند دیگر کسی کنار این جماعت نبود قبل از اینکه بخواهند علیه ما در جایی چیزی بگویند ما زودتر اقدام می کردیم وبر علیه آنها سخن می گفتیم نفر بعدی هم  به بهانه کاری دیگر می رفت واورا خراب می کردیم تا اگر بخواهد گزارشی علیه ما بنویسد گزارش او بی اثر شود او یا مجبور بود با ما کنار بیاید یا مجبور بود به علت فشار کاری وعدم همکاری بااو از کار کنار برود حتی اگر می خواست مرخصی هم برود بیان می کردیم نه خدارا خوش نمی آید باید کار کنی وبا عقاید خودش اورا وادار به ادامه کار می کردیم فشار کار باعث می شد خسته شود روحیه اش را از دست بدهد با دیگران وبا همه در گیر شود وما به همان اندیشه خود برسیم اعصاب ندارد توان ندارد نمی تواند خسته است روحیه لازم را ندارد وبعد هم راحت اورا کنار می گذاشتیم براحتی آب خوردن اضافه کار راهم طوری منظم می کردیم که یک نفر ساده ناآگاه همه امورات را انجام دهد مبلغی به او می دادیم تا کار ها کجدارو مریض انجام شود وخودمان هم در کنار او باشیم واضافه کار اصلی ورضایتمند خودمان را گرفته باشیم  نگاه دیگرمان هم به اطراف بود مبادا افرادی مسئولیت بگیرند که فردا نشود با آنها کنار آمد خوب تحقیق می کردیم آدمی باشد که بتوان سوار او شد وتابع باشد در غیر اینصورت مصیبت می شود بطور مثال اگر مسئول امور مالی خطرناک باشد واز آن آدم های بیت المالی که مصیبت پس باید کسی باشد که مقداری به او بدهیم وبقیه را خودمان بهره برداری کنیم مقداری اضافه کاری به او بدهیم تا ساکت باشد بقیه موارد هم دست خودمان است او هم جرات نق زدن را ندارد  خب حالا ما بایستی فکر خانه وماشین هم باشیم راه دارد می توانیم در آمد ها را به بانک دیگر بگذاریم ودر قبال چند ماهی که این در آمد آنجاهست یا به خاطر کار کرد آن یک وام جانانه بگیریم ومشگل خودمان را حل کنیم مسئول مالی را هم ضامن می کنیم تا پایش گیر باشد بعد هم اگر او خواست مبلغ دیگری در بانک دیگر ووامی هم برای او کار نا شرعی هم نیست یک نوع خدمت است البته آدم های زیرکی هم هستند که گاهی متوجه این امورات است مواظب  آنها  هم باشید این افراد که در منطق من به آنها می گویم کور صهیونیست وممکن است خطرناک باشد باید اورا هم با یک مقداری اضافه کاری سرگرم کرد خوب مدرک او هنرستانی است یک کار غیر مناسب با تخصص به او می دهیم تا مشغول باشد اگر هم اتفاقی افتاد پایش هم بواسطه عدم مناسبت کارش با تخصصش گیر باشد  خب بعد از شهیدان ما خیلی کار کردیم البته برای خودمان توانستیم خیلی از افرادی که هنوز حال وهوای آنموقع را داشتند از کار بر کنار وخانه نشین کنیم باید ریزش باشد باید رویش باشد وباید جوانتر ها سر کار بیایند البته کار مهمتری هم صورت گرفت وآنهم این بود که نگذاشتیم خوی واخلاق جماعت قدیم به افراد جدید منتقل شوند نگذاشتیم کنار هم باشند البته می خواستیم در اصطلاح خودمان بانظم شوند واز توچه پنهان می خواستیم بله چشم قربان شوند آخر قدیمی ها عادت کرده بودند برای هر کاری استخاره کنند وفتوی دهند البته این ماجرا خوبی های دیگری هم داشت وآن این بود که این جدید ها در یک حالت دو گانه ارزشی قرار می گرفتند با افکار قدیمی ها وارد می شدند وخوی ورفتار جدید می یافتند واین باعث می شد زود تصمیم نگیرند وبا ما حرکت کنند وچیزی نفهمند  امروز خیالمان راحت است که این افراد تابع هستند البته ما همان وجهه بیت المال وحفظ آنرا گوشزد می کنیم خاطراتی هم از گذشته می گوییم اما همراهش تنبیح واخراج راهم می گوییم دیگر هر چه سواری بخواهیم این افراد می دهند  درس آداب واخلاق می گوییم تبلیغ می کنیم  دیگر کسی نیست بگوید چرا به آن فرد اضافه کار می وبه این نمی دهی او مستحق مسئولیت هست این نیست آن فرد ساعت نه سرکار می آید این یکی ساعت یازده می رود  بایستی از قافله عقب نماند وبازمان حرکت کرد  هر روز می خواستیم نصیحت بشنویم رعایت حال مشتری رعایت حال بیت المال رعایت شان فلان وهزار حرف دیگر  وبجای آن افراد چند تا دختر زیبا روی خوشگل هم می گذاریم هم مشتری ها لذت ببرند هم خودمان حال می کنیم ودر آمد حاصل می شود ودر عمرشان یک کلمه حرف اضافی هم نمی زنند آرایش می کنند بوی اتوکلن آنها سرآدم را گیج می کنند هیچ برادر وخواهری هم با اوندارم البته اگر بیوه هم باشند که جای شکر دارد به خاطر خدا به بچه هایش هم کمک می کنی وخدا راضی می شود البته مهمترین کاری هم که کرده ام این استکه قبلا مجبور بودم فتوی برای هر کاری بگیرم اما امروز دیگر به جایی رسیده ام که خودم فتوی می دهم به آن عمل می کنم وبخواهم آنرا لغو می کنم ظاهر خودم را هم حفظ کرده ام راستی نگفتم دوسه باری هم مکه رفته ام وحاجی آقا هم هستم تمام ریسس وروئسای بالاتر را هم دعوت کرده ام این یعنی ترقی کردن وپیشرفت کردن وخیلی از کار هایی که مجال ندارم بگویم راستی تو نمی خواهی اندیشه برتر داشته باشی نمی خواهی ماشین وخانه داشته باشی ونمی خواهی حاجی آقا باشی  تا کی می خواهی خانه نشین باشی چقدر بتو گفتم با زمان خودت را تطبیق بده شهید برحمت خدا رفته خدایش بیامرزد البته گاهی که از کنار قبرستانها می گذرم اگر صدای سیی دی بگذارد وحواسم باشد برایشان فاتحه می گویم آنها سفیر هدایت برای ما بودند اگر آنها نبودند امروز ما در این پست ومقام نبودیم خدا می داند ما ممنونشانیم اما زمان تغییر کرده است اینترنت وماهواره هست دیگر به گذشته تعلق نداریم  انشائالله فرصت بدست می آید وجبران می کنیم فقط انتظار دارم از دعای شهیدان بهره مند شویم راستی توکه سفیر هدایت هستی بگو چکار کرده ای .      نویسنده :شریف
دسته ها :
دوشنبه یازدهم 3 1388

جمهوری اسلامی حامی حقوق مردم

کدخدا وپدرم

 حرکات زشت یک جوان وبی حرمتی او به جمهوری اسلامی که خودرا لیسانس سینما می خواند وجهت استخدام به صدا وسینمای اراک رفته بود واورا قبول نکرده بودند  مرا بر این داشت تا یک نکته کوچکی را از عدم رعایت حقوق دیگران در حکومت طاغوت را بیان کنم  البته من نه انقلابی هستم ونه حزب الله اما می خواهم بگویم باید شکر گذار حکومتی بود که توانسته است این جرات را به شهر وند بدهد که از حق خود دفاع کند امروزه با قانون می توان از ضایع شدن هر گونه حقوق جلوگیری کرد واحقاق حق نمود امروزه هیچ فرد نظامی نمی تواند کوچکترین اهانتی به متهم کند یا با او بر خورد بد نماید امروزه هیچ فرد نظامی نمی تواند بدون مجوز قاضی وارد خانه ای شود شاید من قبل ها فکر می کردم که خیلی راحت می روند به هر خانه ای وبا هر کسی برخوردی ناشایست می شود اما با گوش های خودم شنیدم که متهم به اختلافی وارد خانه ای شده بود ونیروهای نظامی مدت مدیدی انتظار کشیدند تا مجوز ورود گرفتند وتا برگ قاضی کشیک به محل نیامد آنها برای دستگیری آن متهم اقدامی نکردند کسانی که هنوز بیمار هستند ودل منافق گونه ای دارند باید بدانند که خداوند بر آنها منت نهاده است وامروز وارث حکومت اسلامی هستند وباید شکر گزار این حکومت باشند که با اسم اسلام توانسته است قوانین لازم را به اجرا در آورد البته هنوز هم مسئولان بیان می نمایند که راه زیادی تا اجرا کردن احکام اسلامی مانده است امروزه اگر نقصی هم در اداراه وبعض مراکز باشد یا اگر ایجاد نارضایتی از جایی بشود نبایستی پای اسلام وجمهوری اسلامی را به میان کشید مسلم است افرادی زیاد وبیمار هستند که در هر قشر وگروهی یا در هر مکان واداره ای در صدد هستند که ایجائ بد بینی نمایند یا آگاهانه ویا بطور نا آگاهانه ویا بواسطه اینکه در آن مکانها دارای پارتی ونفر هستند بسیاری از کسانی که دلسوز جهوری اسلامی هستند بخوبی بر این امورات واقف می باشند اما باید ریشه یابی کرد علت ها وبیماریها را شناخت وبا آن مبارزه کرد ومشگل را بر طرف کرد بطور حتم موثر خواهد افتاد شاید باور نکنید  نا آگاهی بعضی از مسئولان  وبی کفایتی آنها هم عامل دیگری است که باعث ایجاد بد بینی می شود در یکی از درمانگاهها یک نفر در تزریقات کار می کند هم شیفت صبح هم شیفت عصر وهمین آقا مسئول انبار دارو هم هست فشار کاری بر او می آید ببین چقدر است چگونه او می تواند امورات تزریقات ونوار قلب واتاق عمل سر پایی را انجام دهد تاریخ انقضای دارو واصول انبار داری را هم اجرا کند ونسبت به مراجعین محترمانه بر خورد کند بطور صحیح دارو به داروخانه تحویل دهد وانبار گردانی سالیانه راهم انجام دهد مسایل کارتکس ورود وخروج دارو راهم رعایت کند البته او مقصر نیست مسئولین آنجا عقده ای هستند وکاری کرده اند که افراد کاری یا از آن مکان فرار کنند ویا اینکه از دست آنها اقدام به باز نشستگی پیش از موعد خود کنند اینها نمونه زنده از بی کفایتی مسئول آنجاست وبه حساب جمهوری اسلامی نباید گذاشت  وما نباید این مسائل را به گردن اسلام وجمهوری بیندازیم باند بازی وخلاف کاری وسود های بدست آمده آنها را به حساب سوء استفاده آنها باید قرار داد شاید آنها توانستند با واریزی پول ودر آمد درمانگاه به حسابهای بانکی وبه حساب کار کرد این پول ها وام بگیرند وخانه ای وماشینی وباغی فراهم کنند اما این به حساب جهوری اسلامی نیست ونخواهد بود .اما همین امورات را با کمی حرکت می شود درهم کرد وطومار آنها را هم در هم پیچید با یک شکایت وپیگیری اما باید بدانید که این از برکات جمهوری اسلامی است خب کسی حال وحوصله پیگیری ندارد فرد خلافکار هم ادامه می دهد  وبلاخره پایش به دام قانون یا خدا می افتد اگر در زندگی آنها هم جویا شوی می بینی یا سکته کرده اند یا بیمارند یا سرطان دارند ویا دچار چک وکلاهبرداری شده اند.یادم هست در سال هزاروسیصدو پبجاه وپنج پدرم بخاطر یک تکه باغ بزرگ با یکی از احالی دعوا کرد ومن می دانستم که آنجا متعلق بما نمی باشد پدرم هم می دانست اما بخاطر اینکه الاغش به زمین ما وارد شده بود بیچاره آنچنان با پارو خودش وپسرانش کتک خوردند که آنها را با گذاشتن گلیم به روی نردبان وقرار دادن آنها بر نردبان به اراک بردند وتا چندین وقت در بیمارستان بودند بعد از بر گشتن هم وقتی آمدند پدرم باغشان را تصرف کرد به پاسگاه رفتند وامیه (مامور پاسگاه) آوردند مامورین با سبیل بلند خود بخانه آمدند کدخدا هم آمد بساط تریاک بپا شد سپس آن بیچاره ها را آوردند واز آنها تعهد گرفتند که حق ندارند هیچگونه ادعایی کنند هم کتک خوردند هم زمینشان را از دست دادند وهم متعهد شدند که دیگر ادعایی نکنند .سالها از این حادثه می گذرد اما هنوز این ماجرا را بخاطر دارم من به این دلیل به جمهوری اسلامی احترام می گذارم  شاید باورنکنید سال 1380بود که یکی از همسایگان یک خروس خریده بود ودر خر پشته خانه اش نگهداری می کرد که مواجهه با شکایت دیگر همسایه شد ونیرو انتظامی سریع به سراغش آمد دوستی می گفت چرا نیرو انتظامی به عروسی ها کار دارد وسریع برای برهم زدن این مجالس اقدام می کند به او گفتم نگران نباش نیرو انتظامی به تعذیه هم کار دار د اگر از ساعت یازده ونیم بخواهد بیشتر ادامه یابد مامورین دستور دارند تا همانجا بمانند تا مجلس تعذیه وبساط آنها جمع آوری شود این نشانه احترامی است که نیرو انتظامی ویا بقول دیگر حمهوری اسلامی برای استراحت شهروند خود قائل است وهیچ فرقی نمی کند همان برخوردی که با تعزیه می شود همان بر خورد هم با عروسی می شود .جهوری اسلامی حکومتی استکه  بر اساس قوانین اسلام می خواهد حقوق هر کسی را به او بر گرداند وهر شخض را با حق ومکان اجتماعی ومنزلت او آشنا کند ما بید به ارزش اجتماعی خود واقف باشیم از باید ها ونباید ها فاصله نگیریم ما باید زنده وپویا باشیم  شاید بگویید که من طرفداری می کنم اما بدانید که اگر بخواهم درد خودم را و رنج درونم را بازگو کنم بگویید این ضد انقلاب صدرصد است اما این را می دانم ومی گویم گرفتاریهای بوجود آمده را به پای جمهوری اسلامی قرار نمی دهم وبا کسانیکه بخواهند بی حرمتی کنند بر خورد می کنم جمهوری اسلامی چیزی نیست مگر خواسته های درونی تمام محرومان که امید به احقاق حق خوددارند آنهایی که نه پارتی دارند ونه پول ونه توان  جمهوری اسلامی حاصل مبارزات ملتی است که هزار  سال است می خواهد عدالت رابر قرار کند جمهوری اسلامی ریشه در تاریخ کهن ایران دارد از زرتشت تا اسلام واز اسلام تا انقلاب اسلامی واز انقلاب اسلامی تا انقلاب منجی در جهان وهر دین وآیین دیگری چون مسیحیت ودیگر ادیان هم این آرزورادارند .                        نویسنده :شریف  
دسته ها :
جمعه هشتم 3 1388

احمدی نژاد خار چشم منافقین وآمریکا

افتخار ملی انتخاب اسلامی

 دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهور صادق قدرتمند وسرفراز برای تمام گروهها وتمام گرایش هایی که با سلایق مختلف در ایران کنار همدیگر در تعامل اندیشه های گوناگون با یکدیگر رقابت می کنند یا با هم همکارند جناب احمدی نژاد در دوره گذشته بخونشان داد که جمهموری اسلامی  افتخار دارد که در خدمت محرومین واقشار کم در آمد است او راه سخت ودشوار خدمت را بخوبی پیمود مدیریت صحیح او باعث شد تمامی مشاغل از کارگرو کارمند وباز نشسته از مواهب مدیریتی او بهره کافی را ببرد آرامش جامعه اسلامی وعدم وجود تنش های جدی با وجود مشگلات اقتصادی در جهان نمونه کاملی  است از  عبور او در بین  بحرانهای خطرناک که هر کدامش می تواند باعث خطراتی جدی شود احمدی نژاد در خدمت به تمام اقشار از دانشجو تا کارگر وتا رزمنده وجانباز وخانه دار قالی باف وکشاورز روستایی وعشایر  دریغ نکرد واز این میدان سرافراز وسر بلند وپیروز بیرون آمد  دکتر احمدی نژاد در بحث انرژی اتمی سیلی هولناکی بصورت آمریکا وغرب زد که هیچ کس جرات چنین ریسک خطرناکی را نداشت وهمه هولناک جنگ تمام عیاری دیگر بودند اما او بخوبی توانست هدایت ورهبری جریان سیاسی بوجود آمده را کنترل وبدست گیرد ودر نهایت آنرا به نفع جمهوری اسلامی پایان دهد . دکتر احمدی نژاد با تمام توان وبا همه مشگلاتی که وجود داشت چه در دیدگاه افراد خارجی وچه در دیدگاه افراد داخلی وگروههای مختلف توانست ماهواره امید را بدست جوانهای پر ذوق ایرانی به فضا بفرستد وبه اصطلاح دیگر با یک تیر دو نشان بزند امروز ایران قدرتمند هم توانسته است در فضا به دست آورد های خوبی برسد وهم در صنایع دفاعی وموشکی واین میسر نبود مگر به همت واراده ای که احمدی نژاد از خود نشان داد امروزه با توجه به اظهارات سران صهیونیستی وآمریکا ایران تنها قدرت منطقه است که توان بالایی در مقابله با آمریکا واسراییل رادارد وچنانکه دیده ایم با شکست های خفت آوری که اسراییل از مقاومت فلسطین دریافت کرد اما جرات کوچکترین حرکتی را علیه جمهوری اسلامی را نداشت احمدی نژاد با مدیریت سیاسی خود توانست در سطح جهان به تمام جهانیان بفهماند که هولوکاست واقعی در مناطق اشغالی فلسطین شکل گرفته است وتممام افکار جهانیان حتی یهودی هارا بر علیه اسراییل وادار به واکنش کرد ودر جهان باعث خفت وحقارت آمریکا واسراییل شد  امروز ما افتخار می کنیم که چنین فردی ریس جمهور ایران است شخصی که باعث افتخار ملی ایران است شخصی که حماسه کوروش کبیر را در جهان زنده می کند شخصی که در جهان پر از زورو تزویر ایران را با تمام خوبی هایش می شناساند او فردی است که بخوبی تاریخ ایران را به غرب شناسانید وبا زبان خودشان به آنان فهماند که ای غرب آنگاه که شما در جهان توحش بسر می بردید وبا خرافات ورنسانس ها دست به گریبان بودید آنگاه که شما از انسانیت بویی نبرده بودید ایران دارای تمدن ایرانی بود ودر ایران باستان دانشگاه جندی شاهپور با تمام قدرت مشغول به پرورش دانشجو وعالم ودانشمند بود او به آنها فهماند که ما در ایران هرگز دانشجویانمان را همانند شما واکسینه نمی کنیم دانشجویان ما فهیم ودانا هستند ما هرگز مهمانی را که برای سخنرانی دعوت می کنیم اینگونه حرکاتی مثل شما نداریم او در میان دانشجویان آنها حضور یافت وخودش به عنوان یک استاد دانشگاه با دانشجویان غربی گفتگو کرد وحیرت آنان را بر انگیخت  او به آنان فهماند که ایران کشوری جداگانه از کشورهای عربی نه با کشور های عربی در حالیکه به آن دانشجویان فهمانده بودند که ایران هم مثل کشور های عرب است . احمدی نژاد ایرانی توانایی است که افتخارات ملی ما را با سیاست عاقلانه خود به جهان  ثابت کرد احمدی نژاد انقلابی دوباره به وسعت جهان براه انداخت وانقلاب اسلامی ایران را به تمام ملل محروم شناساند او با تمام توان وبا شهامت فریاد زد هر جا مقاومتی هست ما هم در کنار او خواهیم بود ترسی نداریم اگر لازم هم باشد بیشتر دفاع خواهیم کرد وتمام مجلس نشینها هم با او بودند ودر پشت سر آنها مشت گره کرده ملت ایران بود که پوزه استکبار را درهم کوبید امروز ما به انتخابی دوباره فرا خوانده شده ایم انتخاب اصلح انتخاب شایسته انتخاب اسلامی وانتخاب ملی اگر قدرت ملی می خواهید اگر صلابت واقتدار می خواهید اگر سرفرازی در جهان می خواهید واگر می خواهید شما را به عنوان ایرانی هوشمند وایرانی با فکر در جهان بشناسند بایستی انتخاب شایسته کنی وبا انتخاب رییس جمهوری برای یک دوره دیگر به دکتر احمدی نژاد رای دهی او که بدون هیچ پاداشی در خدمت خود صادق است او که می خواهد همانند شهیدان به تکلیف خود عمل کند او که همانند شهیدان می گوید من به آنچه تکلیف است عمل می کنم وکاری به کسی ندارم که چه می گوید وچه می خواهد به او رای می دهیم همانطور که او وابسته به گروهی نیست ودل به گروه وحزبی ندارد می گوید من ستاد انتخاباتی ندارم می گوید من به گروه وحزبی وامدار نیستم من مستقل هستم من مستقل خواهم ماند من به مردم محروم ایران می خواهم خدمت کنم وتا آخر ایستاده ام  می گوید من راه شهید محمدعلی رجایی را می روم می گوید راه شهید بهشتی را می روم بر خاک شهیدان وامام بوسه می زند بر دستان پدر شهیدی که سالها کسی به آن بوسه نزده است وبر آن افتخار می کند او خار چشم منافقین است واستخوانی است بر گلوی آمریکا او افتخار ماست  او مصداق جمله شهید بهشتی است که گفت آمریکا از ما عصبانی باش واز این عصبانیت بمیر وامروز این تعبیر به وقوع پیوسته است که آمریکا منافقین واسراییل از احمدی نژاد عصبانی باشید واز این عصبانیت بمیرید وعده ما پای صندوق های رای با انتخاب دکتر محمود احمدی نژاد  آنگاه عصبانیت منافقین آمریکا واسراییل را مشاهده کنید تقدیم به تمام دوستداران نامزد مستقل وبدون وابستگی به حزبی خاص نویسنده :شریف  
دسته ها :
پنج شنبه هفتم 3 1388

تخریب جمهوری اسلامی

حماقت  یک تحصیل کرده

  با صورت تراشده وبا داشتن مقداری ریش دم بزی که همانند دم بز گله کمی هم تاب خورده  بود وهمچنین موهای سرش که نمی دانم بشکل چه بود شاید همانند بچه بز که تازه بدنیا می آید وبزک مادر در حال لیس زدن موهایش می باشد قیافه خیلی زشت وشلوار کوتاه او که مقداری از پایش هم  مشاهده می شد زیر ابروها را هم برداشته بود  بوی سفید کن ب بک هم با یک مقداری از سفید کن که هنوز بقول زنها جا نیفتاده بود ویا اینکه خوب به صورتش نمالیده بود با توقف پیکان سواری جلو او سوار شد بدون هیچ سلامی وادبی  بلافاصله بعد از سوار شدن به اتومبیل شروع به حرف زدن کرد وخودش را لیسانس سینما معرفی کرد که جهت استخدام به صدا وسیمای اراک رفته واورا نپذیرفته اند وبعد هم شروع کرد به اسلام وجمهوری اسلامی بدو بیراه گفتن واز استخدام وخوردن خانواده شهید تا رزمنده ودیگران واز انقلاب گرفت که آخوند انقلاب نکرده بود بلاکه منالفقین وغیره انقلاب کردند کنار او در صندلی عقب مردی با سن چهل ودوسه سال بچه کوچکی به بغل داشت با ریش های بلند که کنار او همسرش نشسته بود او با صبر یا بواسطه هر چه بود ساکت بود وجوابش را نمی داد شاید چون همسرش بود جوانک گستاخ با بی ادبی تمام حرف می زد علیه هرچیز وهر کسی می گفت تا اینکه از صندلی جلو که دو نفر نشته بودند شخصی با عذر خواهی از راننده سخنان جالبی گفت که قابل بررسی او جوابداد پسر جان من یک یهودی هستم کشور آرمانی من اسراییل است من لیسانس هستم ودر کشور مسافر کشی می کنم ایران وطن من است سالهاست در این کشورم حکومت شاه را دیده ام خارج از ایران لیسانس گرفته ام آنموقع که تو در دل مادرت بودی اما ناراحت استخدام شدن نیستم مخالف جمهوری اسلامی نیستم چون می دانم که هیچ حکومتی در جهان بخوبی همین حکومتی توعلیه آن سخن می گویی نیست نصف همین مقدار را اگر در کشوری مثل کشورهای کناره ایران بزنی تکه بزرگ توگوشت خواهد بود تو قدر افتخارات شهیدان را نمی دانی تو فهم این را نداری که اگر همین رزمنده ها که علیه آنها می گویی اگر نبودند کشور تو قدرتمند تر از عراق وافغانستان وپاکستان نبود وتو امروز سرنوشتی همانند آنها داشتی یا کشوری مسعمره می شدی همانطور که در حکومت شاه بود  پسر جان اگر قدرت بازدارنگی اسلام واسلامی نبود من نمی گذاشتم ترا از همین ماشین خارج شوی وبا تو همانند ... برخورد می کردم  مردم شما مسلمان هستند وبرای اسلام فداکاری می کنند نه برای آخوند تو نمی فهمی که اینگونه می گویی اگر یهودی ها همین مقدار انسجام در جهان داشتند امروز تو یا باید می مردی یا یهودی اسراییلی می شد  آیا تو می دانی امروز چقدر مگر فرزند شهید هست کدام اداره هست که تمامش فرزند شهید استخدام شده باشد  تو نمی فهمی که در کجا زندگی می کنی تو هنوز آداب سخن گفتن نمی دانی تو هنوز نمی فهمی چگونه حرف بزنی تو هنوز ادب وشعور اجتماعی را یاد نگرفته ای تو هنوز فهم فرهنگ وسینما را نفهمیده ای با این قیافه  اگر در فلان کشور باشی بتو نگاه دیگری دارند وکارت بهداشت برای روسپی بودن برایت صادر می کنند تو به فرهنگی که خودت داری حتی بخودت هم اهانت می کنی آنگاه انتظار داری در مکانی که با فرهنگ مردم با اعتقادات مردم سروکار دارد ترا بکار بگیرند پسر جان من نه انقلابی هستم ونه هم کیش تو اما به آرامشی که در این سرزمین هست افتخار دارم  توبیمار روحی روانی هستی ونیاز به این داری که خودت را درمان کنی والا یک فرد تحصیل کرده ولیسانس اینگونه بیانی ندارد ویا اینکه معتاد هستی وقرص روان پریشانی مصرف می کنی چون اگر می دانستی که در جهان چه می گذرد اینگونه بی ادب نبودی کشورهایی که اعتقاد به هیچ دینی ندارند وسمبل ها ونشانه های از افتخارات وجنگاوران خودرا بصورت سرباز گمنام مقبره ومجسمه می پرستند وبه آن افتخار می کنند  تو هر گز یک فرد شمیایی مجروح ویا جانباز را حمل ونقل نکرده ای که بدانی چه می کشند من مسافر کشی می کنم ومی بینم  تو برای خودت فکر می کنی تمام مملکت دست این افراد است اما اینطور نیست اینها شاید گرفتار تر از تو هستند تو هنوز بچه هستی ودنبال کار امروز نشد روز دیگر فرصت دیگر اما اینها با اوضاع بد زندگانی وبا جسم وروح بدتر از آن نه می توانند کاری کنند ونه به آنها کاری می دهند نه اعصابی دارند ونه یاوری تمام اینها را می شود از هشدار های مسئولین به توصیه هایی که در باره خدمت وبرادری می گویند فهمید  داشته باش که اگر در کشوری مثل اسراییل کوچکترین اهانتی به سربازان کنی جلو منزل پدرت ترا می کشند تا عبرت شوی تمام امکانات در خدمت نظامیان وخانواده آنهاست هر چه بیشتر مسلمان بکشی بیشتر امتیاز می گیری فرقی هم نمی کند شیعه یاسنی کوچک یا بزرگ  بقول خود شما کسی که از حکومت عدل فرار کند گرفتار ظلمی بزرگتر خواهد شد واین را بدان که نمی فهمی چه کشوری داری وچه حکومتی  قرار نیست بخاطر اینکه ترا یک جا نپذیرفته اینگونه گناهش را به گردن دیگران قرار دهی بطور حتم اگر کار بزرگتری بتو واگذار کنند خودت را در اختیار سرویس های اطلاعاتی کشورهای دیگر قرار می دهی چون تعادل روحی نداری وبرای خودت وعقاید خودت وعقاید دیگران احترام قائل نیستی  این مطالب را بایستی تو. تو . فرد مسلمان ایرانی بمن بگویی نه من با یک عقاید ومذهب دیگر . ریش دم بزی جوان با بسته وباز شدن دهانش می جنبید دهانش باز مانده بود وبخوبی فهمیده بود که خود فروخته وبی هویت است  چیزی برای گفتن نداشت عرق از سرو رویش می ریخت وکرم ها را با خود به پایین می ریخت دوباره به او نگاهی کردم سرمه چشمانش هم با عرق هماهنگ شده بود  چه روزگار عجیبی است یک زمان افرادی با سن وسال او جلو صدام می ایستادند وآنگاه که می خواستند اسلام وایران راتحقیر کنند اورا جلو دوربین های تلویزیونی قرار می دادند تا از آنها سوال شود چرا بااین سن کم جبهه آمده ای او هم لابد بچه است بگوید با زور از مدرسه آورده اند وجمهوری اسلامی را بخاطر نقض حقوق بشر در فشار قرار دهد اما وقتی خبر نگار زن می آید اواز مصاحبه امتناع می کند تا او حجاب بر سر کند وقتی حجاب بر سر می مصاحبه می کند  وبا آن سن وسال کم چه شعر قشنگ جاودانه ای می گوید چه شور وشعوری در جهان به پا می کند چه روحیه ای به رزمندگان می دهد قلب امام را شاد می کند توطئه آمریکا را برملا می کند ایرانی را سر افراز می کند وپیام می دهد  ای زن بتو از فاطمه (ع، اینگونه خطاب است ارزنده ترین ارزش زن حفظ حجاب است نویسنده :شریف
دسته ها :
پنج شنبه هفتم 3 1388
X